SMRTNI SLUČAJ U INOSTRANSTVU

SMRTNI SLUČAJ U INOSTRANSTVU
Sprovodnica (prevoz pokojnika)
Prilikom smrtnog slučaja u inostranstvu, Pogrebno preduzeće (možete kontaktirati i nas, pogrebno preduzeće “Odense”) ili osoba koja radi sahrane želi preneti telo preminule osobe iz strane zemlje, gde se ono nalazi,u Republiku Srbiju, podnosi zahtev najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Pored obrasca koje rodbina ili ovlašćeno Pogrebno preduzeće koje organizuje prevoz (pogrebni prevoz), podnosi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu RS, zahtevu je potrebno priložiti i sledeće:
• Izvod iz Matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu
• Potvrdu o grobnom mestu, gde će preminula osoba biti sahranjena
• Potvrdu doktora o smrti s naznakom o uzroku smrti
• Izvod iz Matične knjige rođenih preminule osobe
• Izvod iz Matične knjige venčanih preminule osobe
• Pasoš preminule osobe
• Odobrenje (potvrdu) za prenos preminule osobe, države iz koje se preminula osoba prenosi
• Podatke o Pogrebnom preduzeću (prevozniku): podaci vozača, broj pasoša, registarske oznake vozila, tip pogrebnog vozila, podaci i drugog vozača ili lica u pratnji (ako je u vozilu), ako će telo biti prevezeno avioprevozom, potrebni su podaci o broju leta, avio kompaniji i aerodromu gde će sleteti avion.
Konzularno odeljenje dužno je pre izdavanja Sprovodnice zatražiti saglasnost Ministarstva zdravlja, ako je: osoba umrla od zarazne bolesti ili je osoba ekshumirana.

Tagged with: , , ,