Uplate za života

Pogrebno preduzeće « Odense » Vam nudi specijalne pogodnosti (Uplate za zivota) :

Uplatom na 6,12,18,24,30 ili 36 rata stičete pravo na komplet organizaciju sahrane  ili kremacije i tako svoje nabliže poštedite samom organizacijom sahrane kao i eventualnih finansijskih problema.

Pod troškove klasične sahrane u slučaju smrti, se podrazumeva sledeće:

1.- dolazak na poziv u Vaš dom, bolnicu ili starački dom, na terutoriji Bg (kao i van Bg uz doplatu)

2.- prevoz do hladnjače

3.- prijava smrti i prikupljanje sve potrebne dokumentacije za zakazivanje sahrane

4.- ugovaranje termina sahrane na pripadajućem teritorijalnom groblju

5.- komplet pogrebna oprema (pogrebni sanduk SL-7,SL-8,garnitura – taft,krst – bukva ili piramida)

6.- zakup hladnjače do termina sahrane

7.- izrada umrlica

8.- zakup kapele na groblju, sahrana u porodičan grob ili grobnicu ili novo grobno mesto

* U slučaju potrebe za internom ekshumacijom (sahranjene već 2 osobe u postojeće grobno mesto), cena interne ekshumacije se dodatno ugovara

* U slučaju porodične grobnice, kao i demontaže pogrebne ploče spomenika (zavisno od veličine) cena se dodatno ugovara

Otplata troškova sahrane:

na 6 mesečnih rata:            6 x 141,71 eura 

za penzionere (uz ček):        6 x  93,22 eura

– na 12 mesečnih rata:       12 x 72,84 eura

za penzionere (uz ček):     12 x 47,87 eura

– na 18 mesečnih rata:      18 x 49,91 eura

za penzionere (uz ček):    18 x 32,77 eura

– na 24 mesečne rate:      24 x 38,47eura

za penzionere (uz ček):   24 x 25,24 eura

– na 30 mesečnih rata:    30 x 31,61 eura

za penzionere (uz ček):  30 x 20,72  eura

– na 36 mesečnih rata:   36 x 27,05 eura

za penzionere (uz ček):  36 x 17,72 eura

Prilikom potpisivanja i overe Ugovora, penzioneri daju saglasnost da  preduzeće Odense može naplatiti refundaciju troškova od Posmrtnog fonda za penziono osiguranje.

Troškove koje obezbedjujemo u slučaju smrti u inostranstvu, možemo Vam dati na uvid, ako nas kontaktirate,u zavisnosti od države i grada, odn. udaljenosti.