Tag: Ekshumacija

Ekshumacija, kada je potrebna ..

Ekshumacija (lat. ex, humus zemlja) predstavlja iskopavanje posmrtnih ostataka iz groba posle određenog vremena od sahranjivanja, bilo radi prenošenja na drugo mesto, bilo pak, na zahtev sudskih vlasti, radi naknadnog utvrđivanja pravog uzroka smrti. Mnogi ljudi smatraju da je ekshumacija

Tagged with:
Top